ASSAIG D’ADOBAT DE CEREAL

El passat 18 de maig, Montball va realizar a la comarca de l’anoia, juntament amb Eurochem Agro, i amb la col.laboració de la cooperativa agrícola d’Igualada, una jornada de demostració i visites dels assatjos realitzats en diferents tipos d’adobs, per veure els resultats dels adobats amb inhibidor de nitrificació ENTEC, essent els resultats satifastorics,

En l’esdevaniment, van assistiri més de 80 persones, de tot Catalunya i de l’Aragó.

Related Posts

Leave a Reply